top of page
Procediments de contractació / RFP

Suport en la contractació de serveis i/o sistemes tecnològics partint de la identificació prèvia de les necessitats del client, identificació d'alternatives i avaluació d'implicacions (econòmiques, de calendari, a nivell d'implantació, etc.), elaboració de la documentació associada al procediment de contractació (plecs, RFIs, RFPs / RFQs), anàlisi d'ofertes i redacció d'informes d'adjudicació i suport en el procés de negociació si s'escau.

Procediments de contractació.jpg
Elaboració de propostes tècniques
ofertes tecniques.jpg

Suport en la preparació de la documentació necessària per participar en processos de licitació públics i privats. 

Treballem estretament amb els nostres clients per assegurar-nos que les seves propostes compleixen tots els requisits i que són atractives i competitives.

El servei està dissenyat per proporcionar als clients un avantatge competitiu en el procés de licitació, ajudant-los a maximitzar les seves possibilitats d'èxit i guanyar nous contractes.

Suport sol·licitud i justificació de subvencions

Suport en la sol·licitud i justificació d'ajudes i subvencions destinades a l'adquisició de béns i serveis de caire tecnològic tant d'abast nacional com internacional (FEDER, PRTR - Next Generation, CDTI, etc.).

Memòries tècniques, pressupost finançable i d'altra documentació. Informes justificatius periòdics i finals.

Seguiment de l'execució, calendari, pressupost i assoliment de fites parcials i finals.  

Suport en sol·licitud.jpg
Gestió de projectes / PMO
OT.jpg

Gestió, coordinació i direcció de projectes en l'àmbit tecnològic optimitzant terminis i agilitzant la comunicació entre client i proveïdor. Seguiment pressupostari. Preparació de tota la documentació i recopilació de la informació prèvia necessària. Validació de l'assoliment dels objectius i de la documentació de final d'instal·lació elaborada pel proveïdor.

Diagnosi i Pla d'acció

Auditories i estudis tecnològics en entorns TIC.

Definició estratègica i altament especialitzada en tecnologies de la informació i comunicacions, serveis cloud, administració electrònica, identitat digital i Blockchain. Plans d'acció adaptats a la realitat específica de cada client, amb una proposta concreta d'accions de millora, valorada econòmicament i implementable.

Diagnosi i Pla d'acció.jpg
Anàlisi de facturació d'operadors de telecomunicacions
Operadors de Telecomunicacions.jpg

Anàlisi de la facturació dels diferents operadors de telecomunicacions per a la validació de les condicions aplicades, així com la identificació d'aspectes de millora, ja siguin de caire econòmic o tecnològic. 

Suport en la gestió de reclamacions als operadors per cobraments indeguts o incorrectes. 

bottom of page