top of page

Procediments de contractació / RFP

Suport en la contractació de serveis i/o sistemes tecnològics partint de la identificació prèvia de les necessitats del client, identificació d'alternatives i avaluació d'implicacions (econòmiques, de calendari, a nivell d'implantació, etc.), elaboració de la documentació associada al procediment de contractació (plecs, RFIs, RFPs / RFQs), anàlisi d'ofertes i redacció d'informes d'adjudicació i suport en el procés de negociació si s'escau.

Ampli coneixement de la metodologia i les millors pràctiques en contractació de serveis i sistemes TIC. 

La independència d'Actualtic i la no existència de cap vincle comercial amb cap operador i/o proveïdor del mercat garanteix que el suport en el procediment de contractació és neutre i amb criteris estrictament tecnològics.

punts-16.png
punts-16.png
punts-16.png
punts-16.png
punts-16.png
punts-16.png

Oferim el nostre suport expert en l'elaboració de la documentació associada als processos de RFP en entorn privat.

Ens encarreguem de la redacció del document RFP de sol·licitud de propostes així com dels documents de condicions generals i clàusules administratives. 

Donem resposta als dubtes dels licitadors.

Realitzem un anàlisi detallat de les ofertes tècniques i elaborem l'informe comparatiu corresponent.

Duem a terme l'anàlisi de les ofertes econòmiques, l'informe d’anàlisi i la proposta d'adjudicació. 

Un equip de professionals amb una dilatada experiència en la gestió de processos de RFP en entorn privat tant nacional com d’abast internacional.

iconos-transp-02.png

Document de requeriments de RFP

iconos-transp-03.png

Condicions generals i administratives

iconos-transp-04.png

Resposta a consultes

iconos-transp-07.png

Anàlisi de les ofertes tècniques

iconos-transp-11.png

Anàlisi de les ofertes econòmiques

iconos-transp-05.png

Adjudicació

Nombroses referències de processos RFP privats

iconos-transp-09.png

Àmplia experència en processos RFP internacionals

iconos-transp-12.png
iconos-transp-10.png

Mitjana d'estalvi del 37%

Contacte

Si us plau, facilita'ns la següent informació per tal de poder-nos posar en contacte:

bottom of page