top of page

Suport en la sol·licitud i justificació de subvencions

Suport en la sol·licitud i justificació de subvencions destinades a l'adquisició de béns i serveis de caire tecnològic.

Elaboració de les memòries tècniques de sol·licitud, pressupost finançable i d'altra documentació requerida a les bases de la subvenció.

Recopilació de la documentació necessària i elaboració dels informes justificatius periòdics i finals.

Seguiment de l'execució de la subvenció d'acord amb el recollit a les memòries de sol·licitud respecte de calendari, pressupost i assoliment de fites parcials i finals.  

punts-16.png
punts-16.png
punts-16.png
punts-16.png
punts-16.png
punts-16.png
punts-16.png
iconos-transp-18.png

Objectius

iconos-transp-19.png

Planificació

iconos-transp-10.png

Pressupost

iconos-transp-02.png

Memòria de sol·licitud

iconos-transp-20.png

Oficina Tècnica

iconos-transp-03.png

Elaboració d'informes

iconos-transp-04.png

Resposta a consultes

Identificació i redacció dels objectius.

Planificació, calendari i fites. 

Anàlisi econòmic i pressupost finançable.

Elaboració de la memòria de sol·licitud.

Suport en l'execució. Oficina Tècnica de Projecte.

Elaboració dels informes justificatius parcials i finals. 

Suport davant de la sol·licitud de documentació addicional i resposta a consultes.

Contacte

Si us plau, facilita'ns la següent informació per tal de poder-nos posar en contacte:

bottom of page