top of page

Procediments de contractació / Licitacions

Suport en la contractació de serveis i/o sistemes tecnològics partint de la identificació prèvia de les necessitats del client, identificació d'alternatives i avaluació d'implicacions (econòmiques, de calendari, a nivell d'implantació, etc.), elaboració de la documentació associada al procediment de contractació (plec tècnic, informe justificatiu, etc.), anàlisi d'ofertes i redacció d'informes d'adjudicació.

Ampli coneixement de la normativa (LCSP) i procediments administratius associats a la contractació pública.

La independència d'Actualtic i la no existència de cap vincle comercial amb cap operador i/o proveïdor del mercat garanteix que el suport en el procediment de contractació és neutre i amb criteris estrictament tecnològics.

punts-16.png
punts-16.png
punts-16.png
punts-16.png
punts-16.png
punts-16.png

Oferim el nostre suport expert en l'elaboració de la documentació associada als procediments de contractació pública.

Ens encarreguem de la redacció del plec de prescripcions tècniques particulars PPTP i l'informe justificatiu en que es recullen els aspectes a incloure al PCAP. 

Donem resposta als dubtes dels licitadors.

Realitzem un anàlisi detallat de les ofertes de criteris de judici de valor i elaborem l'informe de valoració corresponent.

Duem a terme l'anàlisi de les ofertes de criteris automàtics, l'informe de valoració i la proposta d'adjudicació. 

Un equip de professionals amb una dilatada experiència i un ampli coneixement de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.

iconos-transp-02.png

Plec de prescripcions tècniques

iconos-transp-03.png

Informe justificatiu

iconos-transp-04.png

Resposta a consultes

iconos-transp-07.png

Anàlisi de criteris de judici de valor

iconos-transp-08.png

Anàlisi de criteris automàtics

iconos-transp-05.png

Adjudicació

iconos-transp-09.png

Nombroses referències en l'administració pública

iconos-transp-06.png

Ampli coneixement de la llei de contractes LCSP

iconos-transp-10.png

Mitjana d'estalvi del 35%

Contacte

Si us plau, facilita'ns la següent informació per tal de poder-nos posar en contacte:

bottom of page