top of page

Serveis orientats a l'Administració Pública

Serveis orientats al

sector privat

Missió

MISSIÓ

La nostra missió és guiar organitzacions a través de l'estratègia i adquisició tecnològica, de forma àgil, eficient i econòmicament controlada, per tal de mantenir-se capdavanters en el seu mercat en la mesura que el mercat tecnològic avança ràpidament. 

L'enfocament independent d'Actualtic sobre l'orientació tecnològica aporta millores a empreses i administracions públiques de tot el món, especialment a empreses multinacionals que executen projectes amb mentalitat global. 

casos èxit

CASOS D'ÈXIT

trama verd-02.png

Suport en el desplegament de l'administració electrònica i l'actualització tecnològica en l'administració pública local

Diagnosi tècnico-econòmica, pla d’acció i suport en el procés de contractació pública i desplegament de les infraestructures i eines tecnològiques necessàries per al desplegament de l’administració electrònica en l'àmbit municipal.

qui som

QUI SOM?

Empresa d’enginyeria en tecnologies de la informació i les comunicacions especialitzada en la prestació de serveis de diagnosi tecnològica, definició de projectes TIC i, en general, a donar suport en el procés d'adopció i evolució tecnològica a empreses i administracions públiques.

 

Assessorament tecnològic transversal i d'acord amb l'evolució del mercat adoptant les noves tecnologies i serveis que van sorgint i consolidant-se en els diferents àmbits.

 

implicacio.jpg

Implicació

Un equip de treball compromès amb les necessitats i implicat en la consecució dels objectius inicialment definits.

eficiencia.jpg

Eficiència

L'experiència i coneixement d'un equip de treball cohesionat permet garantir l'eficiència en l'ús de temps i recursos.

neutralitat.jpg

Neutralitat

La no existència de vincles comercials amb fabricants, operadors i integradors permet oferir una ajuda transparent i sincera.

seus

Barcelona

Madrid

Virginia Beach

Skyline BCN-01.png

Sant Cugat del Vallès - Barcelona

Avda Via Augusta 15-25

08174 Sant Cugat del Vallès

(Barcelona)

+34 931 710 025

info@actualtic.com

Madrid

Edgar Neville 6

28020 Madrid

(Madrid)

+34 917 717 013

info@actualtic.com

Virginia Beach

4525 Main Street, Suite 700

Virginia Beach

VA 23462

+1 (757) 271-6635

info@actualtic.com

Skyline MAD-01.png
Skyline VB-01.png
distintivo_ens_declaracion_BASICA_RD311-2022.png
bottom of page