top of page

Gestió de projectes / PMO

Servei d'Oficina Tècnica (PMO) especialitzada en la gestió, coordinació i direcció de projectes en l'àmbit tecnològic.

Interlocució i seguiment periòdic amb proveïdors i la resta d'involucrats en el projecte.

Control a nivell d'evolució, calendari i pressupost optimitzant terminis, identificació de desviacions i riscos i proposta d'accions correctores. 

Elaboració de tota la informació de seguiment, memòries, actes, informes, planificació i pressupost. 

Validació de l'assoliment dels objectius i de la documentació de final d'instal·lació elaborada pel proveïdor.

punts-16.png
punts-16.png
punts-16.png
punts-16.png
punts-16.png
punts-16.png
punts-16.png
iconos-transp-19.png

Pla de projecte

iconos-transp-03.png

Actes de reunions

iconos-transp-24.png

Control de calendari

iconos-transp-10.png

Control econòmic

iconos-transp-02.png

Informes de seguiment

iconos-transp-22.png

Informes riscos

iconos-transp-23.png

Informes executius

Planificació detallada i elaboració del pla de projecte.

Actes de reunions de seguiment.

Control del calendari

Control econòmic

Informes de seguiment i KPIs associats a l'evolució del projecte.

Informes d'identificació de riscos i accions de mitigació. 

Informes executius i d'escalat.

Contacte

Si us plau, facilita'ns la següent informació per tal de poder-nos posar en contacte:

bottom of page