​Empresa d’enginyeria en tecnologies de la informació i les comunicacions especialitzada en la prestació de serveis de diagnosi tecnològica, definició de projectes TIC i, en general, a donar suport en el procés d'adopció i evolució tecnològica a empreses i administracions públiques.

 

Assessorament tecnològic transversal i d'acord amb l'evolució del mercat adoptant les noves tecnologies i serveis que van sorgint i consolidant-se en els diferents àmbits.

Implicació

Un equip de treball compromès amb les necessitats i implicat en la consecució dels objectius inicialment definits.

Eficiència

L'experiència i coneixement d'un equip de treball cohesionat permet garantir l'eficiència en l'ús de temps i recursos.

Neutralitat

La no existència de vincles comercials amb fabricants, operadors i integradors permet oferir una ajuda transparent i sincera.

Col·laboradors destacats:

Avda Via Augusta 15-25 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)     |     +34 931 710 025     |     info@actualtic.com

 © 2021 Actualtic SL All Rights Reserved - Condicions generals