top of page

DIAGNOSI I PLA D'ACCIÓ TECNOLÒGIC

Auditories i estudis tecnològics en entorns TIC.

Definició estratègica i altament especialitzada en tecnologies de la informació i comunicacions, serveis cloud, administració electrònica, identitat digital i Blockchain. Plans d'acció adaptats a la realitat específica de cada client, amb una proposta concreta d'accions de millora, valorada econòmicament i implementable.

bottom of page