CTOaaS

Suport en el govern dels serveis i sistemes TIC.

Direcció, coordinació i gestió tecnològica com a servei, amb una dedicació flexible, adaptada a les necessitats del negoci i dels projectes endegats. Posada en marxa del servei incloent un diagnòstic de la situació actual, la definició del pla d'acció a curt, mig i llarg termini, i el corresponent anàlisi econòmic. Coordinació i seguiment de proveïdors i definició i control pressupostari.

Avda Via Augusta 15-25 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)     |     +34 931 710 025     |     info@actualtic.com

 © 2021 Actualtic SL All Rights Reserved - Condicions generals