top of page

CTOaaS

Suport en el govern dels serveis i sistemes TIC.

Direcció, coordinació i gestió tecnològica com a servei, amb una dedicació flexible, adaptada a les necessitats del negoci i dels projectes endegats. Posada en marxa del servei incloent un diagnòstic de la situació actual, la definició del pla d'acció a curt, mig i llarg termini, i el corresponent anàlisi econòmic. Coordinació i seguiment de proveïdors i definició i control pressupostari.

bottom of page