Avda Via Augusta 15-25 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)     |     +34 931 710 025     |     info@actualtic.com

 © 2019 Actualtic SL All Rights Reserved - Condicions generals 

AUDITORIES ORGANITZATIVES EN ENTORNS TECNOLÒGICS

Elaboració d'auditories en l'àmbit organitzatiu, de departaments o empreses eminentment tecnològiques, orientades a l'elaboració de memòries que complementin les auditories financeres,  a l'alineació dels recursos amb les necessitats reals de l'organització, i a la implantació de metodologies orientades al disseny, desplegament i explotació de serveis tecnològics i a la seva millora contínua.